Tuesday, June 27, 2006

Bilder från Grunnebo

Dessa bilder är tagna av Lars-Åke Pettersson. De föreställer mitt barndomshem samt den intilliggande Grunnebo skola (röd)
L. Almås
No comments: