Friday, January 29, 2016

15:e Nordiska interlinguamötet 27-31 juli 2016 /15te incontro nordic de interlingua le 27 de julio - 31 de julio 2016

 15. nordiske interlingua-træf15. nordiske interlingua-træf


Anmälan till Incontro Nordic kan ske på två sätt:
1. Fyll i och skicka följande formulär på datorn (ctrl-klicka):
http://www.interlingua.dk/nordic2016/scheda-de-inscription.html

Arrangörerna föredrar om du  använder ovanstående metod!

2. Printa nedanstående Anmälningsblanket (pdf), fyll i den
och skicka den med post till
Dansk Interlingua Union, Dan Sterup, Helsingørsgade 2, 1., DK-3400 Hillerød, Danmark

Snarast om du ska ha chans att få nedsättning av priset med 1000 kr.
Absolut senast 29/2
15:e Nordiska interlinguaträffen
15te incontro nordic de interlingua
onsdag den 27 juli - söndag den 31 juli 2016
mercuridi le 27 de julio – dominica le 31 de julio 2016
Adress: Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1-5, DK-3220 Tisvildeleje, Danmark
www.tisvildehoejskole.dk
Den 15:e Nordiska interlinguaträffen börjar med lunch 27 juli klockan 12 och slutar med lunch 31 juli
klockan 12.
Priset inkluderer övernattning, alla måltider och utflykter.
Le 15te incontro nordic de interlingua comencia per lunch le 27 de julio a 12 horas e fini per lunch le 31 de julio a 12 horas. Le precio include camera, tote repastos e excursiones.

Anmäl dig så snart som möjligt genom att fylla i och sända denna blankett till:
Inscribe te si tosto como possibile per plenar e expedir iste formulario a:

Dansk Interlingua Union, Dan Sterup, Helsingørsgade 2, 1., DK-3400 Hillerød, Danmark

Efter insändandet av anmälningsblanketten skall du betala en deposition på 1.000 DKK pr. person senast 29 februar 2016 (detta är sista dag). Om du efter detta datum blir tvungen att avboka ditt deltagande på grund av sjukdom eller annan orsak som kan accepteras av oss, får du betalningen minus 250 DKK pr. person tillbaka.
Post le expedition del scheda de inscription tu debe pagar un deposito de 1.000 DKK per persona ante le 29 de februario 2016 (isto es le ultime data). Si tu post iste data essera fortiate cancellar tu participation a causa de maladia o per altere causas acceptabile per nos, tu recipera retro le pagamento minus 250 DKK per persona.
Såhär betalar du: Informationes pro pagar:
• SWIFT-BIC: ALBADKKK
• IBAN: DK8053580000243167
• Till: Dansk Interlingua Union
• Danske netbankbrugere:registreringsnr. 5358, konto 0000243167
• SWIFT-BIC: ALBADKKK
• IBAN: DK8053580000243167
Al conto de: Dansk Interlingua Union
Tack vare en donation från svenska Stiftelsen för Interlingua kommer de första 30 anmälda – med prioritet för yngre studerande som deltar i nybörjarkursen vid träffen – få en nedsättning i deltagarpriset på 1.000 SEK/800 DKK. Det kommer att bekräftas vid anmälningen, om man är med bland dem som får nedsättning av priset. | Gratias a un donation del svedese Fundation pro Interlingua, le prime 30, qui se inscribe – con prioritate a juvene studiantes qui participa in le curso pro comenciantes al incontro – habera un reduction del precio de 1.000 SEK/800 DKK. On recipe un confirmation post le inscription, si on es inter illes qui obtene un reduction.Här finns anmälningsblankett i pdf-format. Klicka på den, kopiera  den och klistra in den i ordbehandlaren (t.ex. Word). Fyll sedan i den och skicka den med post till:
Dansk Interlingua Union, Dan Sterup, Helsingørsgade 2, 1., DK-3400 Hillerød, DanmarkNo comments: